Vad är nytt

 • Vad är nytt
 • Meddelanden
Sök
Bläddra bland mer än 1000 casinon, slots, bonusar

Meddelanden
kunde inte laddas.

Reload

Du har
inga
aviseringar.

Reload
Visa alla

Meddelanden
kunde inte laddas.

Reload

Du har
inga
aviseringar.

Reload
Visa alla

Har du problem med ett casino? Vi finns här för att hjälpa!

Välj det alternativ som bäst beskriver problemet.

Välj annat alternativ
 • Betalning
 • Bonusar
 • Programvara
 • Insättningar
 • Kontohantering
 • Annan
 • Betalning

 • Bonusar

 • Programvara

 • Insättningar

 • Kontohantering

 • Annan

Vi är glada att vi kan vara till hjälp.

Tack för att du följde de föreslagna stegen för att lösa problemet!

Viktigt! Läs följande regler innan du fortsätter.

      
 • Skicka inte in flera klagomål som hänvisar till samma problem.
 •     
 • Dela alla bevis och fakta du har eftersom varje detalj är viktig.
 •     
 • Var tydlig vad du förväntar dig av operatören.
 •     
 • Gör inte anklagelser som du inte kan bevisa.
 •     
 • Brott mot villkoren? Inte ett casinorelaterat problem? Det finns inget vi kan göra.

AskGamblers casino klagomålstjänst /AGCK/ Riktlinjer

AskGamblers casino klagomålstjänst /AGCK/ är en online medlingstjänst som erbjuds för registrerade AskGamblers medlemmar som står inför ett problem med de online casinon som listas och granskas på vår webbplats. AGCK är en 100 % gratis tjänst för både spelare och operatörer och inte sponsrad av något spelbolag. Innan du skickar in ditt klagomål, vänligen läs riktlinjerna nedan noggrant och kom ihåg att om du inte följer dessa regler kommer det troligen att leda till att ditt klagomål förkastas.

De allmänna riktlinjerna:

Otillräcklig information och bevis

Det är mycket viktigt att se till att ditt klagomål innehåller tillräckligt med information, detaljer och fakta innan du lämnar det in. Sträva alltid efter att stödja dina påståenden med alla relevanta bevis, om de finns. Giltigt bevis, till exempel, kan vara skärmdumpar och/eller kopior av e-postmeddelanden, spelloggar, chattutskrifter och alla andra bevis som du kan ha i din besittning som kan medföra ytterligare tydlighet och giltighet för din tvist. Tänk på att angivande av falsk information och/eller bevis kommer att leda till ett omedelbart förbud från alla tjänster som erbjuds av AskGamblers.

Oberättigade anklagelser mot operatörer

AskGamblers klagomålsteam upprätthåller nolltolerans mot eventuella anklagelser eller krav mot casinooperatörer om de inte tillräckligt motiverat och/eller stöds med relevant bevisning för att bevisa giltigheten av dina uttalanden och påståenden.

Brott mot casino- eller bonusvillkor

Tänk på att AskGamblers vid brott mot casino- och/eller bonusvillkor kommer AskGamblers klagomålsteam tyvärr inte kunna hjälpa dig. Oavsett om du tycker att dessa casinovillkor är rättvisa eller inte, AskGamblers är orubbliga i vår position att när de väl har accepterats av en spelare ska de respekteras och följas. Alla frågor som rör rättvisa för ett visst casino- och/eller bonusvillkor som du kan adressera direkt till det relevanta tillsynsorganet som är den enda myndigheten som är lagligen bemyndigad att granska sådana frågor, begå relevant utredning och tvinga efterföljande ändringar om det finns några oegentligheter.

Flera klagomål som hänvisar till samma problem

Flera klagomål publicerade av samma användare och som hänvisar till samma problem är inte tillåtna och kommer att göra att de avvisas. Beroende på statusen för ditt tidigare klagomål bör du överväga följande åtgärder:

 • Om ditt tidigare ärende avslutades av någon anledning, vänligen kontakta vårt supportteam via e-post ([email protected]) och förklara om det finns ny fakta i ärendet och varför du tycker att det borde öppnas igen.
 • Om ärendet fortfarande är öppet, använd svarslänken som anges i något av e-postmeddelandena som skickas från AskGamblers klagomålssystem för casino/AGCK/för att svara direkt;
 • Om klagomålet avvisades, se till att följa alla rekommendationerna eller förfrågningar som anges i meddelandet om avslag på klagomål.

Problem som inte gäller casino

Har du ett problem angående poker, bingo eller e-sport? Vi kan tyvärr inte hjälpa dig. Eftersom AskGamblers webbplats för närvarande fokuserar på online casinon och slots, är AGCK inte utformad eller avsedd att tillhandahålla en klagomålstjänst eller acceptera klagomål angående e-sport, bingo, poker eller andra spelrelaterade frågor utom tvister som avser användningen av online casinoprodukter och deras affiliateprogram.

Inga särskilda krav angivna

Se till att på ett tydligt och otvetydigt sätt ange vad du förväntar dig av operatören, varför du tror ditt krav är motiverat och sträva naturligtvis efter att stödja dina påståenden med så många argument och så mycket fakta som möjligt. Tänk på att om du inte är säker på giltigheten av dina fordringar, kommer ingen annan att vara det heller.

Fylla i ett klagomål eller dela din negativa upplevelse med ett online casino? Du får gärna skriva en recension. Använd dock inte klagomålssystemet för detta ändamål. Tänk på att AGCK är reserverat för verkliga problem som inte har tagits upp eller lösts av operatören.

Operatör saknas på listan

Om operatören som du tänker lämna in ett klagomål mot saknas i rullgardinsmenyn när du lämnar in ditt ärende betyder det att de antingen ännu inte har presenterats och granskas på AskGamblers eller så har de fått statusen Avslutad. Vi har tidigare försökt ge våra kunder en klagomålsservice mot operatörer som vi inte arbetar med, men det har aldrig gett några positiva resultat.

Privata eller offentliga bilagor

Har du några bevis som stöder dina påståenden? Du kan bifoga detta bevis till din tvist. Tänk dock på att AGCK är en offentlig tjänst, vilket innebär att det är ditt eget ansvar att antingen täcka över alla känsliga personuppgifter som kan finnas i bilagorna eller helt enkelt markera dessa som privata under inlämningsfasen. När de har markerats som privata kommer dina bilagor bara att vara synliga för dig, AskGamblers klagomålsteam och den utsedda casinorepresentanten som hanterar ditt klagomål.

Fult språk

Att använda ett stötande språk eller någon annan form av aktivitet som kan klassificeras som verbal aggression anses vara en allvarlig överträdelse av AGCK-villkoren och kommer att leda till ett omedelbart avslag av ditt ärende, samt ett permanent förbud mot att använda någon av de tjänster som erbjuds av AskGamblers.

Formatering

Se till att ditt klagomål skrivs på ett tydligt och förståeligt sätt. Din text måste uppfylla minimala formaterings- och grammatikregler (stycken, skiljetecken, osv.). Överdriven användning av caps lock anses som skrikande online och är därför inte tillåtet.

Oavgjord casinoutredning inte ännu avslutad

Kom ihåg att du måste vänta tills det relevanta casino-teamet är klart med det väntande casinoutredning som hänvisar till ditt problem innan du lämnar in ett officiellt klagomål mot casinot. När utredningen är över kommer du att ha fått information om vad som orsakade problemet. Om du fortfarande tror att dina rättigheter på något sätt har kränkts kan du använda AGCK/AskGamblers casino klagomålstjänst /igen och skicka ett nytt klagomål.

Använda AGCK i ond tro

Tyvärr finns det alltid ett begränsat antal spelare som med skrupelfria metoder försöker dra fördel av något verktyg eller medel som kan ge dem en orättvis hävstångseffekt över operatören eller, till och med värre, kan sätta dem i stånd att utpressa eller hota operatören. Sådan aktivitet betraktas som en allvarlig överträdelse av AGCK-villkoren och kommer att leda till ett omedelbart avslag på ditt ärende, samt ett permanent förbud mot att använda någon av de tjänster som erbjuds av AskGamblers.

Saldot spelades upp medan du väntade på utbetalning/verifiering

Även om vi kan förstå din frustration och besvikelse över att inte få utbetalningen och/eller verifieringen under tidsramen som specificerats av operatören uppmanar vi dig att tänka på att det är upp till dig att avstå från att spela tills det relevanta verifieringsförfarandet och/eller betalningsbehandlingen slutförs. Om du fortsätter att spela och förlorar saldot därefter, betyder det att du kommer att göra det förlorar också giltigheten för eventuella framtida fordringar och därmed få ditt klagomål avvisat. Ifall du inte håller med i vårt beslut uppmanar vi dig starkt att söka ytterligare hjälp från den relevanta tillsynsmyndigheten som är den enda myndighet som är lagligen bemyndigad att granska sådana frågor, begå relevant utredning och tvinga fram efterföljande förändringar om det finns några oegentligheter.

Under processen:

Nya klagomål

AskGamblers klagomålsteam granskar vanligtvis nya klagomål inom 96 timmar. Men oftast tar det 48 timmar eller mindre för en sådan åtgärd. Om du möter en situation där ditt nya klagomål har inte granskats efter en 96-timmars tidsram, så få inte panik och lämna inte in ett nytt klagomål. Anledningen till att ditt klagomål inte har granskats inom 96-timmars ramen beror på att vi är oerhört upptagna med att hjälpa dussintals andra spelare med deras problem. Du kan vara säker på att vi kommer till ditt ärende så snart som möjligt.

Tidsramar för svar

AGCCS är en turbaserad tjänst där varje part som deltar i klagomålet har 96 timmar på sig att svara. Se till att hålla dig till de tilldelade svarstiderna. När det är din tur att ge svar har du 96 timmar på dig att svara. Vi tror att det är tillräckligt med tid för alla parter som är involverade i klagomålsprocessen. Om du av någon anledning har missat din tur, skicka inte in ett nytt klagomål, men kontakta vårt supportteam och be om deras hjälp istället.

Uppdateringar

Uppdateringar i tid är ett måste. Om ditt klagomål har lösts helt eller delvis under klagomålsförfarandet, se till att uppdatera ditt ärende omedelbart antingen genom att publicera en nytt meddelande inom klagomålet eller genom att kontakta vårt supportteam. Att kasta anklagelser mot ett casino, inte respektera vår tid och våra ansträngningar att hantera ditt klagomål och att aldrig återkomma till oss med uppdateringar är dåligt uppförande och kommer inte att tolereras.

Ytterligare information

I vissa situationer kan vårt team begära ytterligare information och/eller bevis om ditt pågående klagomål. Om du inte lämnar den begärda informationen och bevisen som AskGamblers klagomålsteam behöver för att genomföra en seriös och rättvis utredning av ditt problem, kommer ditt klagomål att avvisas. AskGamblers klagomålsteam har nolltolerans mot spelare som inte är intresserade av att tillhandahålla den nödvändiga samarbetsnivån.