Vad är nytt

 • Vad är nytt
 • Meddelanden
Sök
Bläddra bland mer än 1000 casinon, slots, bonusar

Meddelanden
kunde inte laddas.

Reload

Du har
inga
aviseringar.

Reload
Visa alla

Meddelanden
kunde inte laddas.

Reload

Du har
inga
aviseringar.

Reload
Visa alla

Integritetspolicy

AskGamblers.com ägs av Catena Media och verkställer därför företagets integritetspolicy.

På Catena Media (”Catena Media”, ”vi”, ”oss”) behandlar vi personuppgifter om våra kunder och besökare på våra webbplatser (”du”). Vi anstränger oss för att hantera dina personuppgifter med omsorg, hålla dem säkra och följa lagar om dataskydd. 

Catena Media bedriver prestationsmarknadsföring och lead generation online, med huvudkontor i Malta och dotterbolag i ett antal andra länder.

Hur denna Policy fungerar

Syftet med denna Policy är att förklara när, varför och hur vi bearbetar information som kan relatera till dig (”personuppgifter”). Den ger också viktig information om dina lagstadgade rättigheter. Denna Policy är inte avsedd att åsidosätta villkoren för något avtal du har med oss och inte heller de rättigheter du kan ha enligt lagar om dataskydd.

Klicka på ett ämne i listan nedan för att lära dig mer om enskilda ämnen mer detaljerat genom att följa de olika länkarna. Vi har märkt ut Policyns avsnitt för att göra det enkelt för dig att navigera till den information som är mest relevant för dig. 

Innehåll

 1. VEM ANSVARAR FÖR ATT SE EFTER DINA PERSONUPPGIFTER?
 2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
 3. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL OCH NÄR PROCESSERAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 4. MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 5. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
 6. DIREKT MARKNADSFÖRING
 7. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 8. VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

1. Vem ansvarar för att se efter dina personuppgifter?

Catena Operations Ltd som har sin registrerade adress på Quantum Place, Triq ix-Xatt, Ta´Xbiex, Gzira, Malta GZR 1052, är huvudsakligen ansvarig för att ta hand om dina personuppgifter (din Dataregisteransvariga). Dataregisteransvarig betyder företaget som bestämmer medel och syften för behandling av personuppgifter. 

Du bör vara medveten om att även om vi huvudsakligen ansvarar för att ta hand om dina personuppgifter kan information förvaras i databaser som andra företag kan komma åt. Alla företag kommer att följa de standarder som anges i denna Policy när du öppnar dina personuppgifter.   

Catena Media är en grupp företag med dotterbolag i flera länder, till exempel i Europeiska unionen, Australien, Japan och USA.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kan behandlar följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Lösenord
 • IP-adress
 • Platsdata
 • Webbplatsanvändning
 • Kön
 • Ålder
 • Yrke
 • Innehåll du skickar in, till exempel inlägg, kommentarer, personliga preferenser, åsikter, klagomål, chattar
 • Om du skickar in ett klagomål registreras kontonamnet eller användarnamnet och e-postadressen för casinot eller speloperatören som klagomålet riktar sig mot
 • Annan information. Du kan välja att ge annan information direkt till oss eller så kan vi kräva annan information från dig. Vi kan till exempel samla in annan information när vi hanterar ett klagomål som skickats in av dig, när du använder forumet och live chatt-funktionerna eller på annat sätt kommunicerar med oss.

3. Vad använder vi dina personuppgifter till och när processerar vi dina personuppgifter?

Catena Media samlar in information direkt från dig när du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser. 

Vi använder dina personuppgifter för att:

 • skapa och hantera ditt konto hos oss
 • kontrollera om du är berättigad att acceptera våra bonusar och erbjudanden, till exempel AG Coin, om vi gör dem tillgängliga
 • kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar, till exempel via vår live chatt eller vårt supportcenter
 • skicka ut kampanjmeddelanden relaterade till produkter och tjänster. Se även Avsnitt 6 om Direkt marknadsföring.
 • analysera information i våra system och databaser för att förbättra vårt sätt att driva vår verksamhet och våra webbplatser enligt användarens preferenser, för att ge bättre service och användarupplevelse. 
 • förbättra och rikta in annonser som du får från oss. 
 • registrera dig för ett chattforum eller community, till exempel AskGamblers Forum, där du kan publicera kommentarer. 
 • Om du tillhandahåller, hantera/dirigera ett klagomål som du har skickat in via vår casinoklagomålstjänst för att förse dig en rättvis, ärlig och oberoende klagomålstjänst
 • uppfylla eller utöva någon av våra juridiska skyldigheter eller rättigheter

Vi behandlar bara dina personuppgifter för de syften som anges i detta Avsnitt 3 och där vi är övertygade om att:

 • du har gett ditt samtycke till oss genom att använda informationen på det sättet, eller
 • vår användning av dina personuppgifter är nödvändig för att stödja de ”legitima intressen” som vi har som företag (till exempel för att förbättra våra produkter, för att utföra analyser i våra datasätt eller för att leverera en rättvis, ärlig och oberoende klagomålslösningstjänst mellan spelare och casinon eller speloperatörer), på ett sätt som är proportionellt och respekterar din integritet. 

4. Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi samarbetar med många tredje parter för att hjälpa till att hantera vår verksamhet och leverera tjänster. Dessa tredje parter kan då och då behöva ha tillgång till dina personuppgifter: 

 • Våra leverantörer av e-postapplikationen:

Salesforce.com EMEA Limited, ett bolag med begränsat ansvar som ingår i England. Salesforce.com EMEA Limited fungerar som ett dotterbolag till salesforce.com, inc., som är Privacy Shield-certifierat, som du kan se här och som behandlar personuppgifter för vår räkning;
Aweber Systems, Inc., baserat i USA, som är Privacy Shield-certifierat, som du kan se här och behandlar personuppgifter för vår räkning;

 • Vår plugin-leverantör och värd för Wordpress.com Automattic, Inc., baserad i USA som är Privacy Shield-certifierad, som du kan se här och behandlar personuppgifter för oss;
 • Våra leverantörer av analystjänster (som Google, Hotjar och VWO), som behandlar personuppgifter för sina egna ändamål som Dataregisteransvariga. Se vår Cookie-Policy i bilagan nedan för att identifiera hur du kan förhindra åtkomst till dina personuppgifter av analysleverantörer.
 • Tjänsteleverantörer eller databehandlare som hanterar dina personuppgifter enligt våra instruktioner, till exempel molntjänster eller autentiseringsleverantörer
 • I händelse av att du har skickat ett klagomål via vår casinoklagomålstjänst, casinot eller speloperatören som du lämnade in ett klagomål mot
 • Våra dotterbolag i Catena Media-koncernen, belägna inom eller utanför EU/EES. Överföringar av personuppgifter omfattas av Catena Medias interna avtal för gruppdataöverföring. 
 • Om vi är skyldiga att avslöja för att följa en juridisk skyldighet eller skydda våra intressen eller säkerhet.
 • I händelse av att vi säljer, köper eller omorganiserar företag eller tillgångar, eller om våra tillgångar förvärvas av en tredje part, även potentiella säljare eller köpare.

5. Internationella överföringar

Internationella överföringar betyder att personuppgifter överförs till ett land utanför Europeiska unionen. 

Som anges i Avsnitt 4 ovan kan vi tillåta tillgång till dina personuppgifter till tredje parter som kan vara belägna utanför Europeiska unionen. 

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om vi får en juridisk eller föreskrivande begäran från ett utländskt brottsbekämpande organ utanför EU.  

Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att all internationell överföring av information hanteras för att skydda dina rättigheter och intressen. Alla begäranden om information som vi får från brottsbekämpande eller tillsynsmyndigheter kommer att noggrant kontrolleras innan personuppgifter lämnas ut.

Du har rätt att be oss om mer information om de skyddsåtgärder vi har infört som nämnts ovan. Kontakta oss (se Avsnitt 8) om du vill ha ytterligare information. 

6. Direkt marknadsföring

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka direkt marknadsföringskommunikation om produkter och tjänster som vi och våra partners erbjuder till exempel online casino, sportspel och finansiella tjänster. Detta kan vara i form av e-postmeddelanden eller riktade onlineannonser.  

I vissa fall kommer vår behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte att baseras på våra berättigade intressen (se Avsnitt 3 ovan). När det krävs enligt lag kommer det att baseras på ditt samtycke. 

Du har alltid rätt att säga nej till ytterligare direktmarknadsföring när som helst. Du kan använda gå ur-länken som du hittar i all direkt marknadsföringskommunikation, eller genom att kontakta oss (se Avsnitt 8).

Vi vidtar åtgärder för att begränsa direktmarknadsföring till en rimlig och proportionell nivå och för att skicka kommunikationer som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig, baserat på den information vi har om dig.  

7. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det är rimligt nödvändigt för de syften som anges i Avsnitt 3 i denna Policy. 

Under vissa omständigheter förvarar vi dina personuppgifter under en viss period för att uppfylla till exempel lag-, skatte- eller redovisningskrav.

Vi upprätthåller en lagringspolicy för de personuppgifter vi hanterar. Om dina personuppgifter inte längre krävs kommer vi att se till att de antingen raderas eller anonymiseras.

8. Vad har du för rättigheter?

Du har flera rättigheter i relation till dina personuppgifter. Mer information om var och en av dessa rättigheter kan hittas i tabellen nedan.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller skriva till Catena Media på adressen som anges i Avsnitt 1 ovan.

Observera följande om du vill utöva dina rättigheter:

Åtkomst

Du kan be oss att:

 • bekräfta om vi behandlar dina personuppgifter;
 • ge dig en kopia av datan;
 • ge dig annan information om dina personuppgifter, till exempel vilka uppgifter vi har, vad vi använder dem för, vem vi avslöjar dem för, om vi överför dem utanför EU och hur vi skyddar dem, hur länge vi lagrar dem, vad rättigheter du har, hur du kan göra ett klagomål, var vi har fått dina uppgifter ifrån och om vi har genomfört någon automatiserad beslutsfattande eller profilering, i den utsträckning information inte redan har lämnats till dig i denna Policy. 

Korrigeringar

Du kan be oss korrigera felaktiga personuppgifter. 

Vi kan försöka verifiera uppgifternas riktighet innan vi korrigerar dem.

Radering

Du kan be oss radera dina personuppgifter, men bara när:

 • den inte längre behövs i de syften de insamlades; eller
 • du har återkallat ditt samtycke (där behandlingen var baserad på samtycke); eller
 • efter en framgångsrik rätt att invända (se ”Invändning” nedan); eller
 • den har behandlats olagligt; eller
 • för att följa en laglig skyldighet. 

Vi är inte skyldiga att följa din begäran om att radera dina personuppgifter om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig: 

 • för överensstämmelse med en laglig skyldighet; eller
 • för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav;

Det finns vissa andra omständigheter där vi inte är skyldiga att följa din raderingsbegäran, även om dessa två är de mest troliga omständigheterna under vilka vi skulle avslå denna begäran

Begränsning

Du kan be oss begränsa (dvs. lagra utan att använda) dina personuppgifter, men bara när:

 • dess korrekthet ifrågasätts (se Korrigeringar), för att tillåta oss att verifiera dess korrekthet; eller
 • behandlingen är olaglig, men du inte vill att den ska raderas; eller
 • den inte längre behövs i de syften de insamlades, men vi fortfarande behöver den för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga krav; eller
 • du har utövat rätten att invända, och verifiering av övervägande grunder väntar.

Vi kan fortsätta att använda dina personuppgifter efter en begäran om begränsning, när:

 • vi har ditt samtycke; eller
 • för att utöva eller försvara rättsliga krav; eller
 • för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter. 

Bärbarhet

Du kan be oss att tillhandahålla dina personuppgifter till dig i ett strukturerat, vanligt använt, maskinläsbart format, eller så kan du be om att de ska ”skickas" direkt till en annan Dataregisteransvarig, men i båda fallen endast när:

 • behandlingen är baserad på ditt samtycke eller utförandet av ett kontrakt med dig; och
 • behandlingen utförs med automatiserade medel. 

Invändning

Du kan göra invändningar mot all behandling av dina personuppgifter som har våra ”legitima intressen” som sin rättsliga grund, om du tror att dina grundläggande rättigheter och friheter uppväger våra legitima intressen. 

Vi har en möjlighet att visa att vi har tvingande legitima intressen som åsidosätter dina rättigheter och friheter. 

Internationella överföringar

Du kan be om att få en kopia av eller hänvisning till de skyddsåtgärder under vilka dina personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Vi kan göra om dataöverföringsavtal eller relaterade dokument (dvs dölja viss information som finns i dessa dokument) på grund av kommersiell sensitivitet. 

Tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga lokala tillsynsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter.

Vi ber dig om att försöka lösa eventuella problem först med oss, även om du har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet när som helst.  

V 2.0

Senast uppdaterad: 21 mars 2019