Vad är nytt

  • Vad är nytt
  • Meddelanden
Sök
Bläddra bland mer än 1000 casinon, slots, bonusar

Meddelanden
kunde inte laddas.

Reload

Du har
inga
aviseringar.

Reload
Visa alla

Meddelanden
kunde inte laddas.

Reload

Du har
inga
aviseringar.

Reload
Visa alla

Klagomålshistorik

DEN TOTALA ÅTERBETALADE SUMMAN

$35,299,261

ANTAL MOTTAGNA KLAGOMÅL

49,287

BEHANDLADE KLAGOMÅL, TOTALT

17,616

DET TOTALA ANTALET LÖSTA KLAGOMÅL

13,094

ANTAL ANVÄNDARE FÖR ASKGAMBLERS CASINO-KLAGOMÅLSTJÄNST

35,203

ANTALET BERÖRDA CASINON

4,939

Lämna in klagomål

Här kan du se hur mycket pengar som återbördades till de klagande varje år sedan starten av AskGamblers casino-klagomålstjänst 2009.

Pengar som återbetalades under 2020

$6,084,575.42

vilket är en minskning med 31% jämfört med det beloppet som återbetalades 2019.

Här kan du se det totala antalet mottagna klagomål varje år sedan 2009.

ANTAL MOTTAGNA KLAGOMÅL 2020

11,012

vilket är en ökning med 12% jämfört med antal klagomål 2019.

Detta är en fördelning av det totala antalet behandlade klagomål varje år sedan 2009.

DET TOTALA ANTALET BEHANDLADE KLAGOMÅL ÅR 2020

2,529

vilket är en ökning med 6% jämfört med antalet klagomål år 2019.

Detta är en fördelning av det totala antalet lösta klagomål varje år sedan 2009.

DET TOTALA ANTALET LÖSTA KLAGOMÅL ÅR 2020

2,057

vilket är en minskning på 9% jämfört med antalet klagomål år 2019.

Här kan du se antalet spelare som använde AskGamblers Casino-klagomålstjänst varje år sedan starten 2009.

ANTAL ANVÄNDARE AV ASKGAMBLERS CASINOKLAGOMÅLSTJÄNST ÅR 2020

7,680

vilket är en ökning med 13% jämfört med antalet användare år 2019.

Här kan du se antalet online-casinon som har varit föremål för klagomål varje år sedan grundandet av AskGamblers casino-klagomålstjänst 2009.

ANTALET BERÖRDA ONLINE CASINON ÅR 2020

803

vilket är en ökning med 11% jämfört med antalet berörda casinon år 2019.